צור קשר


ייצוג משפטי

אנו מייצגים חברות ועסקים שונים על בסיס שוטף. במסגרת זו ניתן יעוץ בבעיות משפטיות שונות בהן נתקלת בדרך כלל חברה מסחרית. הקמת חברה, מתן חוות דעת, עריכת חוזים מסחריים, ניהול מו"מ, סכסוכים עסקיים, הליכי גבייה ותביעות שונות, הליכי רישוי, עתירות מינהליות, מגעים עם רשויות, רכישה ומכירה של מניות, שותפויות, הסכמי עבודה וכדומה וכל הכרוך בהיבטים משפטיים של התנהלות שוטפת של עסק מסחרי.

ייעוץ מתמשך ושוטף, על בסיס קבוע או חד-פעמי, לתאגידים פרטיים, בכל תחומי פעילותם ועיסוקיהם; ייעוץ ביישום דיני החברות; ייצוג חברות בהתקשרויות שוטפות וייעוץ בבעיות משפטיות שוטפות.
ייעוץ, הכנת חוות דעת ועריכה של הסכמי הפצה, הסכמי סוכנות ושיווק.

משרדינו מטפל בגביית חובות כספיים בגין המחאות, שטרי חוב וכן פסקי דין מחייבים שונים. הגבייה נעשית באמצעים משפטיים תוך הסתייעות בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל, בעלי ניסיון מקצועי עשיר בתחום
משרדינו מתמחה בייצוג יחידים וחברות בהליכים משפטיים מורכבים בפני בתי-משפט בערכאות השונות ובפני בוררים. בין היתר מייצג משרדינו את לקוחותיו בתביעות כספיות בהיקפים גדולים, בהליכים למתן צווי מניעה וצווי עשה ובתביעות מסחריות.

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד